5 Golden Rules - chiChewa

Akampani la Syngenta akufuna kuthandizila alimi kuti afutukule ulimi wao ndi kuteteza anthu, nyama ndi chilengedwe.

Timalimbikisa alimi padziko lonse kutsatila Malamulo 5 pogwilitsila nchito mankhwala otetezela ku tizilombo ndi mbewu zopakidwa mankhwala.

Kuti mudziwe zambili onani pa www.pesticidewise.com

Not your language? Choose your language here.