5 Golden Rules - isiZulu

iSyngenta isemkhankasweni wokuxhasa abalimi ngokukhulisa imikhiqizo yezitshalo nokugcina abantu, izilwane zasendle.

Kanye nemvelo kuphephili. Sikhuthaza abalimi emhlabeni wonke jikelele ukuthi belandele ngokweqiniso imithetho yethu eyiligugu emihlanu (5) uma besebenzisa imikhiqizo yokuvikela izivuno nembewu elashiwe.

Ukuthola ulwazi olugcwele vakashela u www.pesticidewise.com

Not your language? Choose your language here.